Rubrika: Životní styl

Jak poznat manipulátora a jak se mu bránit

Životní styl

Kdo je to vlastně manipulátor? Člověk, který si dobře (ať už vědomě nebo neplánovaně) osvojil různé techniky manipulace a svým vlivem dostává osoby kolem sebe do situací nebo stavů, které jsou pro něj samotného výhodné.
mechanický mozek
Typy manipulátorů:
1.       Sympatický
Usměvavý, sebevědomý, veselý, pozorný.
Snadno navazuje kontakt s druhými a proniká do jejich osobního prostoru.
Nenápadný – proto, že je nám sympatický se mu snáze podřídíme.
2.       Okouzlující
Přitažlivý, má šarm. Často se dívá přímo do očí, klade otázky, které nás zaskočí.
Když klademe otázky my jemu, odpovídá vyhýbavě, je spíše tajemný.
Bere si od ostatních, co chce, dobývá je hlavně lichotkami.
3.       Altruistický
Obětavý – udělá pro nás všechno a pak chce od nás totéž.
4.       Vzdělaný
Dává najevo, že všemi okolo lehce pohrdá, pokud nemají stejné vědomosti jako on, hodně používá citace a poučuje.
Ve skutečnosti se často mýlí nebo lže, my ho však pokládáme za nenapadnutelného a cítíme k němu respekt.
5.       Nesmělý
Předstírá nesmělost a drží se v pozadí, soudí ostatní mlčením a pohledy.
6.       Diktátor
Ostře kritizuje a napadá své okolí. Nepříjemný, agresivní. Manipuluje prostřednictvím strachu, který v druhých vyvolává.
Manipulující osobnosti se v nás často snaží vzbudit pocity viny nebo nezdaru. Nesnesou, aby měl někdo kromě nich vysoké sebevědomí nebo byl úspěšný – to jsou znaky, na které útočí.
Vyvolávají konflikty a hádky, ze kterých se poté nenápadně vytratí. Nepříjemné situace mezi druhými jsou pro ně největší zábavou a potěšením. Je pozorovatelem.
šepot do ucha
Jak se chránit před manipulativním chováním?
·         Diagnostikujte si manipulátora dle znaků jeho chování a nezalekněte se jeho technik.
·         Přijměte fakt, že s takovým typem člověka se nedá normálně komunikovat. Berte ho s rezervou a myslete si své.
·         Snažte se uchovat si svůj osobní prostor, nedovolte mu, aby se vám dostal do hlavy.

Čtyři způsoby, jak předejít syndromu vyhoření

Životní styl

1. Inovace kultury spánku zaměstnanců

Pracovníci, kteří nekladou důraz na týmovou dynamiku, popřípadě jsou součástí týmu, kterému se nedaří dosáhnout svých vytyčených cílů, mohou způsobit ostatním zaměstnancům stres a následné vyhoření. Čím méně spánku zaměstnanci mají, tím méně jsou motivovaní a přesní při plnění úkolů a o to častěji činí chybná rozhodnutí. Lidský mozek navíc není schopen vypořádat se se spánkovým deficitem během víkendu, proto je důležité dopřát si dostatek spánku, o délce sedmi až devíti hodin, každou noc.

organizace času 

2. Správné držení těla

Na dostatek energie má částečný vliv i naše držení těla. Pozice s nakloněným opěradlem, nohama na stole a nataženýma rukama a lokty za hlavou jsou příkladem správného držení těla při sezení. Další pozicí snižující pocit stresu je postavení nohou v šíři ramen, s rukama na bocích a lokty směřujícími od těla. Protažením do výšky nebo do šířky vždy navýšíme úroveň energie a snížíme úroveň stresu.

 domácí kancelář

3. Radost z podpory druhého

Když jsme zaneprázdněni, poslední věcí, o které máme tendenci myslet, jsou potřeby někoho jiného. Ale věda nám dokazuje, že povzbuzování druhých může povzbudit i nás. Technologie funkční magnetické rezonance (fMRI) totiž dokazuje, že podpora z naší strany aktivuje stejné části mozku, které jsou stimulovány například během stravování či sexu. Winston Churchill kdysi pronesl hlubokou myšlenku, která tento přístup zcela vystihuje. Zní takto: „Žijeme z toho, co získáme a tvoříme život tím, co dáváme.“

 

4. Opora v pracovním prostředí

Podpůrná pracovní atmosféra, v níž se cítíte ceněný, má za následek nižší míru pracovního stresu. Pokud nejste přirozeně optimistický člověk, poznejte ty, kteří vás obklopují, a spojte se s nimi, kdykoli budete moci. Šíření negativní energie může být totiž vyčerpávající jak pro vás, tak i pro ostatní.

Život s fenylketonurií

Životní styl

Životy a životní styly všech lidí se velmi liší, protože ne každý máme stejné zázemí, například životní styl člověka bez střechy nad hlavou bude velmi odlišný životnímu stylu někoho, kdo má ideální život – rodinu, dům, zahrádku, pejska,… Takový životní styl by bral skoro každý, avšak takhle život nefunguje a to všichni na světě víme. Život je krutý, sází nám překážky jednu za druhou a není to vůbec jednoduché. Každý má nějaký problém, a to i výše zmíněný člověk, co má vše, co by si přál, protože rodina, bydlení a peníze jsou v dnešní době vše, i tak ale můžeme mít psychické problémy a nejen to. Život nám může nadělit něco horšího, co se nedá změnit. Různé poruchy či zdravotní problémy. A jeden z nich, nebo respektive nemoc, je fenylketonurie.

maso

Jedná se o genetickou poruchu, kdy díky špatné kombinace genů od rodičů může dojít k chybě a tělo neobsahuje enzym, který by dokázal štěpit bílkoviny, tudíž tělo bílkoviny nesmí přijímat. Je to velmi zjednodušená verze, ale na takovémto principu to právě funguje. Lidé trpící fenylketonurií mají velkou překážku v životě, a to je dieta. Jelikož jejich tělo nesmí přijmout větší množství bílkovin – zde záleží na stupni této nemoci – musí si hlídat, co za potraviny přijmou. Nesmí to být potraviny s bílkovinnou složkou – maso, mléko, luštěniny, vajíčko a podobně. Ovšem zde záleží na tom, jak silně je touto nemocí jedinec postižen.

vejce

Někteří nesmí ani hloupé vajíčko, jiní si dají třeba dvě vajíčka na snídani a jsou v pořádku. To, kolik smí a nesmí jim přesně řekne doktor. Také tito lidé musí požívat prášek, díky kterému do těla dávají podobné látky bílkovinám, protože tělo tyto látky potřebuje. Celkem síla, že? Co se stane, pokud tělo požije bílkovinu? Kdyby si dal lehký fenylketonurik kolečko klobásy, tak se pozvrací. Kdyby si dal kuřecí stehno, mohlo by dojít k vážnému poškození mozku, a to zejména u mladších dětí, proto je velmi důležité zejména mladší fenylketonuriky obrovsky hlídat. Poškození mozku by zapříčinilo ochrnutí, demenci, apod.