Jak poznat manipulátora a jak se mu bránit

Životní styl

Kdo je to vlastně manipulátor? Člověk, který si dobře (ať už vědomě nebo neplánovaně) osvojil různé techniky manipulace a svým vlivem dostává osoby kolem sebe do situací nebo stavů, které jsou pro něj samotného výhodné.
mechanický mozek
Typy manipulátorů:
1.       Sympatický
Usměvavý, sebevědomý, veselý, pozorný.
Snadno navazuje kontakt s druhými a proniká do jejich osobního prostoru.
Nenápadný – proto, že je nám sympatický se mu snáze podřídíme.
2.       Okouzlující
Přitažlivý, má šarm. Často se dívá přímo do očí, klade otázky, které nás zaskočí.
Když klademe otázky my jemu, odpovídá vyhýbavě, je spíše tajemný.
Bere si od ostatních, co chce, dobývá je hlavně lichotkami.
3.       Altruistický
Obětavý – udělá pro nás všechno a pak chce od nás totéž.
4.       Vzdělaný
Dává najevo, že všemi okolo lehce pohrdá, pokud nemají stejné vědomosti jako on, hodně používá citace a poučuje.
Ve skutečnosti se často mýlí nebo lže, my ho však pokládáme za nenapadnutelného a cítíme k němu respekt.
5.       Nesmělý
Předstírá nesmělost a drží se v pozadí, soudí ostatní mlčením a pohledy.
6.       Diktátor
Ostře kritizuje a napadá své okolí. Nepříjemný, agresivní. Manipuluje prostřednictvím strachu, který v druhých vyvolává.
Manipulující osobnosti se v nás často snaží vzbudit pocity viny nebo nezdaru. Nesnesou, aby měl někdo kromě nich vysoké sebevědomí nebo byl úspěšný – to jsou znaky, na které útočí.
Vyvolávají konflikty a hádky, ze kterých se poté nenápadně vytratí. Nepříjemné situace mezi druhými jsou pro ně největší zábavou a potěšením. Je pozorovatelem.
šepot do ucha
Jak se chránit před manipulativním chováním?
·         Diagnostikujte si manipulátora dle znaků jeho chování a nezalekněte se jeho technik.
·         Přijměte fakt, že s takovým typem člověka se nedá normálně komunikovat. Berte ho s rezervou a myslete si své.
·         Snažte se uchovat si svůj osobní prostor, nedovolte mu, aby se vám dostal do hlavy.

Previous
Slasti a starosti s bydlením v dnešní době
Next
Dcery, matky a jejich vztahy