Rubrika: Internet

Webdesign

Internet

Svět počítačové grafiky je opravdu rozsáhlý. Počítačoví grafici zpracovávají tiskoviny všeho druhu. Knihy, časopisy, noviny, výroční zprávy, propagační letáky a katalogy, billboardy, drobné tiskoviny jako vizitky, hlavičkové papíry. Specifickou oblastí pak představuje webdesign, který se zabývá výhradně grafikou na internetu. Přičemž někteří grafici zpracovávají obojí. To znamená, že v rámci reklamy připravují jak podklady pro tisk, tak podklady pro internet. Na druhou stranu jsou grafici, kteří pracují výhradně pro potřeby internetu.
design nad kurzorem

Najdeme také programátory, kteří se zabývají i webdesignem, nutno však říci, že to není vždy příliš efektivní řešení. Práce programátora má zcela jiné požadavky a vyžaduje odlišné kompetence než práce webdesignera. Proto je více žádoucí, když spolupracuje programátor s webdesignerem. Tato spolupráce by měla být úzká a komunikace kvalitní.
 slova ve slově

Vzdělání zatím schází

Počáteční realizace grafického návrhu budoucích webových stránek se provádí v běžných grafických programech. Především se využívá Photoshop. Nutno ovšem podotknout, že je třeba pracovat ve vrstvách, aby bylo snadné jednotlivé komponenty snadno vyjmout.
Při samotné realizaci se používají technologie (X)HTML, CSS. Pro vyšší interaktivitu webu je možné využívat JavaScript, Flash.
Samozřejmě webdesigner nevytváří jen grafiku pro webové stránky, ale také různé internetové banery, upoutávky, pozvánky a různé materiály pro sociální sítě.
Co se týče vzdělávání webdesignerů, je to mladý obor a neexistuje žádná vysoká škola, který by nabízela kompletní vzdělávání v oblasti webdesigneru. Je to samozřejmě chyba, toto vzdělávání chybí a je to chyba, protože se to odráží na nedostačující profesionalitě. Současní webdesigneři mají vzdělání buď v oblasti informačních technologií, nebo jsou to vystudovaní počítačoví grafici nebo výtvarníci.
 

Díky internetu si dopřejete vysněnou dovolenou

Internet


Láká Vás cestování, ale Vaše příjmy jsou jen průměrné, v lepším případě lehce nadprůměrné? I tak není důvod trápit se tím, že se nedostanete do svých vysněných destinací. Určitě bychom Vám nedoporučili cestování s cestovní kanceláří. Tedy v případě, že chcete ušetřit, máte pro strach uděláno a mluvíte dobře alespoň jedním světovým jazykem.
prázdninové letovisko.jpg
S cestovní kanceláří dovolená vyjde i několikanásobně dráž, než když se vydáte na vlastní pěst. Ovšem zahraniční cesty do velmi vzdálených a nákladných destinací je nutné plánovat a to s opravdu výrazným předstihem. Protože jen tak dokážete ušetřit opravdu výrazné peníze. Samozřejmě jako v mnoha případech i zde platí, že internet je neocenitelný pomocník pro každého. Díky internetu dokážete opravdu ušetřit opravdu mnoho.
hotelový apartmán.jpg
 

Plánujte minimálně s ročním předstihem

Vyplatí se například zaplatit a rezervovat dovolenou i rok dopředu. Například cena za letenky se pak výrazně sníží. Pokud cestujete do Paříže, asi nebudete cenu tolik řešit, ale pokud chcete vyrazit do Číny nebo Austrálie, cena za letenky má pro Vás zásadní význam. Nemusíte ani hledat zahraniční srovnávače letů, když máte k dispozici portál letuška, která pro Vás najde ty nejvýhodnější letecké spoje. Co se týče ubytování, i zde platí, čím dříve, tím lépe. Cena za stejný pokoj rezervovaná a zaplacená rok dopředu může být i několikanásobně levnější. Je pravda, že tento způsob plánování dovolené vyžaduje trpělivost, rozhodně se však vyplatí.
přistání letadla.jpg
Samozřejmě dovolená to není jen cesta a ubytování, ale také informace. Čím vzdálenější země, tím odlišnější životní styl, tradice i pravidla a nemůžete vyrazit na cesty nepoučeni. I zde Vám internet poskytne neocenitelné informace. Například cestovatelé se sdružují na různých portálech, kde si sdílí jednotlivé zážitky a především zkušenosti. Velmi cenné rady najdete například také na stránkách jednotlivých velvyslanectví.

Internet není dokonalý

Internet

Všichni víme, že náš reálný svět není dokonalý. Že má spoustu svých chyb. A i to je jeden z důvodů, proč lidé někdy prchají před naší realitou do virtuálního světa internetu. Aniž by si nejednou uvědomili, že ani internet není dokonalý, jakkoliv se to možná nemusí na první pohled zdát.

Na internetu můžeme najít všechno, včetně toho, co v každodenní realitě postrádáme. To je pravda. Jenomže oč větší je tu výběr, o to víc si tu musíme dávat pozor na to, co z toho nabízejícího se si vybereme. Protože tu možná víc než kdekoliv jinde platí, že není všechno zlato, co se třpytí. A sázka na internetové pozlátko už se mnoha lidem nejednou vymstila.

vyhledávač Google

Internet je pak dokonalý třeba i v tom, že tu najdeme odpověď snad na každou otázku. Ať už nás zajímá cokoliv, někdo už tu určitě ono téma zpracoval a nabízí. A i u pouhých informací bychom se tu měli určitě mít na pozoru, protože na internet může dát skutečně kdokoliv cokoliv, a při jeho obstojné anonymitě tak našinec nejednou nemá ani tušení, čí rady si právě bere k srdci a s jakým úmyslem mu je někdo předložil.

svět internetu

Zásadně bychom tak měli uvažovat dříve, než některou informaci začneme považovat za pravdu. Určitě bychom se měli zamýšlet nad tím, zda je naoko výhodná nabídka skutečně výhodná. A určitě bychom si měli velice dobře rozmyslet, zda tu někomu zaplatíme nebo poskytneme důvěrné a zneužitelné informace nebo jiné materiály. Protože se už od dob soudruhů ví, že ‚nepřítel naslouchá‘. Vědělo se to už v éře před internetem a tento takové nebezpečí ještě prohloubil.

A tak je dobře i špatně, že tu internet je. A má-li být jeho existence spíše výhodou než rizikem, měli bychom vždy uvažovat zdravým selským rozumem a neměli bychom podceňovat rozvoj své inteligence. Ono je totiž sice pohodlné nechat internet, aby za nás myslel, ale často se to člověku spíš vymstí, než aby mu to pomohlo.

Budování zpětných odkazů, neboli linkbuilding, je podstatnou součástí SEO strategie

Internet

Budování úspěšného SEO je dynamický, stále se vyvíjející proces sledování aktivity webových stránek ve světě Internetu, tedy především internetových vyhledávačů. Skládá se s více segmentů a jedním z nich je i linkbuilding – budování zpětných odkazů.
analytics seo.jpg
Aby byl dostatečně účinným nástrojem, jeho pozornost je žádoucí zaměřit nejen na strategii vyhledávačů, ale na proces myšlení uživatelů Internetu – živých lidí. Ve stručnosti lze říci, že jde o odkaz na cílový web, a ten by měl být popsán stručně, přitom výstižně, aby potenciálního budoucího zákazníka motivoval.
V principu jde o to, vybudovat celou síť zpětných odkazů, jakousi frontovou linii, která na cílových webových stránkách navýší jejich návštěvnost. Pochopitelně, že jeden odkaz je málo, a že nezmůže prakticky nic.
seo vyhledávací zařízení.jpg

Jaké jsou hlavní zásady strategického plánování linkbuildingu

· Podstatné je, aby k cílovému webu vedl odkaz z kvalitního zdroje, který má určitou autoritu v prostředí Internetu. Měl by být svým obsahem spřízněný s webem, na který cílí, proto v tomto případě kvalita převažuje nad kvantitou. Podmínkou rovněž je, aby odkazový portál byl vyhledávači indexován, a aby i na něj odkazovaly zdroje s obdobnou tématikou. Propojenost je v tomto případě klíčová, a proto se považuje tato část SEO za jednu z těch obtížnějších. Není to zkrátka rutinní proces, ale vyžaduje určitou inteligenci a cit pro věc, tzv. „tah na branku“.
· Další podmínkou je, aby zpětný link byl zařazen do hlavního obsahu odkazujícího webového portálu, kde to má skutečně smysl. Odkaz musí být platný a zpracovaný tak, aby lákal na kliknutí skutečným uživatelem – člověkem, nikoliv robotem.
· Link musí být vytvořen stylem, který zapadá do obsahového textu, a zároveň odkazuje na reálnou podobu v cílovém zdroji. Jako příklad může být např. věta „… z garážových vrat lidé v současné době preferují především vrata sekční, neboli segmentová, jejichž přednosti lze vyzdvihnout především v …“ a z této věty se odkaz vytvoří ze spojení slov „vrata sekční, neboli segmentová“. Poměrně častou chybou je vložení zpětného odkazu v této větě např. souslovím „klikněte zde“.
· Vhodné je, aby zdrojový portál byl dobře hodnocen vyhledávači, samotnými uživateli (potenciálními zákazníky), ale i dalšími webovými zdroji s podobnou tématikou, nebo zpravodajskými servery.