Webdesign

Internet

Svět počítačové grafiky je opravdu rozsáhlý. Počítačoví grafici zpracovávají tiskoviny všeho druhu. Knihy, časopisy, noviny, výroční zprávy, propagační letáky a katalogy, billboardy, drobné tiskoviny jako vizitky, hlavičkové papíry. Specifickou oblastí pak představuje webdesign, který se zabývá výhradně grafikou na internetu. Přičemž někteří grafici zpracovávají obojí. To znamená, že v rámci reklamy připravují jak podklady pro tisk, tak podklady pro internet. Na druhou stranu jsou grafici, kteří pracují výhradně pro potřeby internetu.
design nad kurzorem

Najdeme také programátory, kteří se zabývají i webdesignem, nutno však říci, že to není vždy příliš efektivní řešení. Práce programátora má zcela jiné požadavky a vyžaduje odlišné kompetence než práce webdesignera. Proto je více žádoucí, když spolupracuje programátor s webdesignerem. Tato spolupráce by měla být úzká a komunikace kvalitní.
 slova ve slově

Vzdělání zatím schází

Počáteční realizace grafického návrhu budoucích webových stránek se provádí v běžných grafických programech. Především se využívá Photoshop. Nutno ovšem podotknout, že je třeba pracovat ve vrstvách, aby bylo snadné jednotlivé komponenty snadno vyjmout.
Při samotné realizaci se používají technologie (X)HTML, CSS. Pro vyšší interaktivitu webu je možné využívat JavaScript, Flash.
Samozřejmě webdesigner nevytváří jen grafiku pro webové stránky, ale také různé internetové banery, upoutávky, pozvánky a různé materiály pro sociální sítě.
Co se týče vzdělávání webdesignerů, je to mladý obor a neexistuje žádná vysoká škola, který by nabízela kompletní vzdělávání v oblasti webdesigneru. Je to samozřejmě chyba, toto vzdělávání chybí a je to chyba, protože se to odráží na nedostačující profesionalitě. Současní webdesigneři mají vzdělání buď v oblasti informačních technologií, nebo jsou to vystudovaní počítačoví grafici nebo výtvarníci.
 

Previous
Připravte se na dovolenou už teď
Next
Internet a pocit, že všechno jde snadno