Budování zpětných odkazů, neboli linkbuilding, je podstatnou součástí SEO strategie

Internet
.


Budování úspěšného SEO je dynamický, stále se vyvíjející proces sledování aktivity webových stránek ve světě Internetu, tedy především internetových vyhledávačů. Skládá se s více segmentů a jedním z nich je i linkbuilding – budování zpětných odkazů.
analytics seo.jpg
Aby byl dostatečně účinným nástrojem, jeho pozornost je žádoucí zaměřit nejen na strategii vyhledávačů, ale na proces myšlení uživatelů Internetu – živých lidí. Ve stručnosti lze říci, že jde o odkaz na cílový web, a ten by měl být popsán stručně, přitom výstižně, aby potenciálního budoucího zákazníka motivoval.
V principu jde o to, vybudovat celou síť zpětných odkazů, jakousi frontovou linii, která na cílových webových stránkách navýší jejich návštěvnost. Pochopitelně, že jeden odkaz je málo, a že nezmůže prakticky nic.
seo vyhledávací zařízení.jpg

.

Jaké jsou hlavní zásady strategického plánování linkbuildingu

·         Podstatné je, aby k cílovému webu vedl odkaz z kvalitního zdroje, který má určitou autoritu v prostředí Internetu. Měl by být svým obsahem spřízněný s webem, na který cílí, proto v tomto případě kvalita převažuje nad kvantitou. Podmínkou rovněž je, aby odkazový portál byl vyhledávači indexován, a aby i na něj odkazovaly zdroje s obdobnou tématikou. Propojenost je v tomto případě klíčová, a proto se považuje tato část SEO za jednu z těch obtížnějších. Není to zkrátka rutinní proces, ale vyžaduje určitou inteligenci a cit pro věc, tzv. „tah na branku“.
·         Další podmínkou je, aby zpětný link byl zařazen do hlavního obsahu odkazujícího webového portálu, kde to má skutečně smysl. Odkaz musí být platný a zpracovaný tak, aby lákal na kliknutí skutečným uživatelem – člověkem, nikoliv robotem.
·         Link musí být vytvořen stylem, který zapadá do obsahového textu, a zároveň odkazuje na reálnou podobu v cílovém zdroji. Jako příklad může být např. věta „… z garážových vrat lidé v současné době preferují především vrata sekční, neboli segmentová, jejichž přednosti lze vyzdvihnout především v …“ a z této věty se odkaz vytvoří ze spojení slov „vrata sekční, neboli segmentová“. Poměrně častou chybou je vložení zpětného odkazu v této větě např. souslovím „klikněte zde“.
·         Vhodné je, aby zdrojový portál byl dobře hodnocen vyhledávači, samotnými uživateli (potenciálními zákazníky), ale i dalšími webovými zdroji s podobnou tématikou, nebo zpravodajskými servery.

Budování zpětných odkazů, neboli linkbuilding, je podstatnou součástí SEO strategie
4.8 (95%)4
.
Previous
Máte rádi čokoládové výrobky?
Next
Ochranu bazénu lze řešit zastřešením, nebo bazénovou plachtou
.
.