Budování zpětných odkazů, neboli linkbuilding, je podstatnou součástí SEO strategie

Internet

Budování úspěšného SEO je dynamický, stále se vyvíjející proces sledování aktivity webových stránek ve světě Internetu, tedy především internetových vyhledávačů. Skládá se s více segmentů a jedním z nich je i linkbuilding – budování zpětných odkazů.
analytics seo.jpg
Aby byl dostatečně účinným nástrojem, jeho pozornost je žádoucí zaměřit nejen na strategii vyhledávačů, ale na proces myšlení uživatelů Internetu – živých lidí. Ve stručnosti lze říci, že jde o odkaz na cílový web, a ten by měl být popsán stručně, přitom výstižně, aby potenciálního budoucího zákazníka motivoval.
V principu jde o to, vybudovat celou síť zpětných odkazů, jakousi frontovou linii, která na cílových webových stránkách navýší jejich návštěvnost. Pochopitelně, že jeden odkaz je málo, a že nezmůže prakticky nic.
seo vyhledávací zařízení.jpg

Jaké jsou hlavní zásady strategického plánování linkbuildingu

· Podstatné je, aby k cílovému webu vedl odkaz z kvalitního zdroje, který má určitou autoritu v prostředí Internetu. Měl by být svým obsahem spřízněný s webem, na který cílí, proto v tomto případě kvalita převažuje nad kvantitou. Podmínkou rovněž je, aby odkazový portál byl vyhledávači indexován, a aby i na něj odkazovaly zdroje s obdobnou tématikou. Propojenost je v tomto případě klíčová, a proto se považuje tato část SEO za jednu z těch obtížnějších. Není to zkrátka rutinní proces, ale vyžaduje určitou inteligenci a cit pro věc, tzv. „tah na branku“.
· Další podmínkou je, aby zpětný link byl zařazen do hlavního obsahu odkazujícího webového portálu, kde to má skutečně smysl. Odkaz musí být platný a zpracovaný tak, aby lákal na kliknutí skutečným uživatelem – člověkem, nikoliv robotem.
· Link musí být vytvořen stylem, který zapadá do obsahového textu, a zároveň odkazuje na reálnou podobu v cílovém zdroji. Jako příklad může být např. věta „… z garážových vrat lidé v současné době preferují především vrata sekční, neboli segmentová, jejichž přednosti lze vyzdvihnout především v …“ a z této věty se odkaz vytvoří ze spojení slov „vrata sekční, neboli segmentová“. Poměrně častou chybou je vložení zpětného odkazu v této větě např. souslovím „klikněte zde“.
· Vhodné je, aby zdrojový portál byl dobře hodnocen vyhledávači, samotnými uživateli (potenciálními zákazníky), ale i dalšími webovými zdroji s podobnou tématikou, nebo zpravodajskými servery.

Previous
Nepodceňujte kvalitu vybavení
Next
Keř plný zázraků