Zlatá čísla mobilu mají hlubší význam

Služby

Každé číslo nese energii

Hmotný vesmír by se dal odvodit jako matematický model, v podstatě veškeré děje v něm probíhající, včetně fyzických těl živých organismů, člověka nevyjímaje. A matematika zas stojí a padá na číselné soustavě. Známe jich víc, ty nejzákladnější, od nichž se však většina dějů odvozuje, jsou desítková a šedesátková. Když si odmyslíme tu šedesátkovou, která dnes slouží hlavně pro orientaci v úhlových a časových veličinách, máme zde devět základních číslic plus číslici nula. Každé dítě školou povinné je zná a učí se s nimi již od první třídy pracovat tak, aby pochopilo alespoň základní matematické mechanismy.

malované číslice

Kromě matematiky je však ve hře i energetické vyjádření různých souvztažností, které definuje numerologie. Je to prastará věda, jež se bohužel, podobně jako astrologie, dnes mnohde zneužívá do komerční podoby, a těch opravdu „dobrých“ zdrojů není mnoho. Jednou z těch seriózních numerologů je např. Robin Steinová.

Jestliže vás tato věda zajímá, můžete ji podpořit i svým zlatým číslem mobilního telefonu a nejen to, vliv číslic na vás bude mít i číslo domu, kde trávíte většinu času, i registrační číslo vašeho vozu.

holčička sčítá čísla

A co lze v krátkosti sdělit o základních číslicích?

Jedničky vyjadřují vlastní identitu „já jsem“, s nimi se vám budou lépe prosazovat vlastní záměry a plány.

Dvojky jsou symbolem partnerství a dobré intuice, hodí se tam, kde jsou pro vás důležité mezilidské vztahy, a kde se řídíte hlavně svým vlastním pocitem.

Trojky podporují tvůrčí myšlení, ideální pro umělce a podnikatele, pracující „sami za sebe“ jako OSVČ.

Čtyřky jsou symbolem manuální zručnosti a fyzické zdatnosti, ideální čísla pro sportovce a řemeslníky.

Pětky znamenají svobodu a volnost, takže se hodí např. pro cestovatele a tvůrce cestopisů.

Šestky symbolizují harmonii a klid, ale vyhýbejte se třem šestkám za sebou.

Sedmičky posilují chápání skrytých souvislostí, osmičky vyšší duchovní vědomí a souvztažnosti ve společnosti a také vztahy ve skupinách, např. v zaměstnání.

Devítky vždy uzavírají cyklus, jsou symbolem konce starého a začátku nového, jsou tzv. číslem změn.

Previous
Vzácný a delikátní: to je bílý čaj
Next
Každý klíč od auta by měl mít svůj „obleček“